Younger People Speak Up

13 Gorffennaf

Bydd Wendy White sy’n awdur arobryn yn darllen o’i llyfr diweddaraf ac yn ateb cwestiynau ynghylch ysgrifennu yn y gweithdy hwn. Bydd plant yn dysgu sut i greu straeon byr cyffrous a bydd Wendy yn rhannu ei chynghorion ynghylch sut i gadw diddordeb darllenwyr. Dewch â phennau ysgrifennu, papur a digon o ddychymyg.

10 Awst

Dewch i dreulio ychydig o amser yng nghwmni’r bardd telynegol, y rapiwr a’r llafarganwr traddodiadol, Rufus Mufasa. Cewch ddysgu sut i greu barddoniaeth wych am bynciau sydd o bwys ichi. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch, dim ond dod i’r digwyddiad ar y diwrnod.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: People Speak Up
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Ffwrnes Fach

Info Cyflym

  • Cwmni: People Speak Up
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Ffwrnes Fach