Spice Credits

Mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gydweithio gyda ‘Time Credits’ i wobrwyo gwirfoddolwyr gweithgar yn y gymuned.

SUT MAE’N GWEITHIO?

Gall gwirfoddolwyr ennill 2 ‘Time Credits’ am 2 awr o wirfoddoli. Gellir eu cyfnewid am berfformiadau dewisol ymhob lleoliad Theatrau Sir Gâr.

Adbrynwch eich ‘Time Credits’ yn erbyn y perfformiadau hyn*