Bingo Lingo Rhagfyr / December

Bingo Lingo

Llanelli! MAE'N AMSER AM Y BINGO LINGO NADOLIGAIDD ARBENNIG - ydych chi'n edrych ymlaen?
Un o nosweithiau mwyaf poblogaidd y flwyddyn yn llawn hwyl Nadoligaidd ac ie, bydd y gwobrau yn rhai Nadoligaidd hefyd! Dewch i fwynhau noson hudolus yng nghwmni ein DJ Siôn Corn a'n corachod bach

Mae'r holl docynnau mynediad yn cynnwys eich llyfrau bingo ar gyfer y noson. Mae lle i 8 o bobl ar y byrddau.

• Drysau 6pm / Mynediad Olaf 7:30pm • Gêm gyntaf 8pm
• Cystadlaethau ar y Llwyfan • Rowndiau hwyliog
• Gwobrau rhyfedd a gwych a fydd yn newid eich bywyd am byth.

Beth yw BINGO LINGO? Gêm o fingo, sydd ychydig yn wahanol i'r gêm draddodiadol arferol, yn llawn hwyl, sbri, dwli, mewn gwirionedd, noson o barti! Byddwch yn eistedd wrth fwrdd gyda'ch holl ffrindiau yn chwarae bingo mewn amgylchedd clwb nos llawn bwrlwm i ennill gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth.

Dyma BINGO LINGO - Bingo fel nad ydych erioed wedi ei chwarae o'r blaen. Mae'n gymysgedd o wobrau anhygoel/gwirion.Croeso i bawb. Bingo ar gyflymder gyda llawer o ddwli a rowndiau gwirion yn y canol ynghyd â dwy ddynes oedrannus ar y llwyfan.Paratowch eich hun ar gyfer profiad heb ei ail o ddawnsio, joio, gwobrau gwirion a drygioni ar y llwyfan. Mae BINGO LINGO yn sicr o fod yn noson i'w chofio...am sawl reswm! Dyma ddyddiad i'ch dyddiadur - rhywbeth i edrych ymlaen ato.

Edrychwch ar Instagram: @BingoLingo

Telerau ac amodau llawn: www.bingolingo.club

Pàs Covid

Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: Depot Cardiff
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Depot Cardiff
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli