Giselle

Mae Ballet Cymru, cwmni arobryn y Critics' Circle, yn cyflwyno  ballet newydd rhyfeddol sy'n seiliedig ar stori dragwyddol Giselle.

Mae'n cynnwys sgôr hudolus newydd gan y gyfansoddwraig a'r delynores glodwiw, Catrin Finch, a hwnnw'n cael ei gydblethu â choreograffi gan enillydd Dyfarniadau Cymru Greadigol, Darius James OBE, a'r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol, Amy Doughty. Mae gwisgoedd trawiadol gan Deryn Tudor, ynghyd â thafluniad o fideo ymgolli, yn creu byd o ryfeddod a chyffro. Mae Giselle yn dod â pherthnasedd a dwysdeimlad i'r ballet hwn, yr un mwyaf rhamantus ohonynt i gyd. 

Peidiwch â cholli'r cyfle unigryw hwn i fwynhau dawnsio sydd ymhlith y gorau yng Nghymru, ac wedi'i greu yng Nghymru.  

Ballet Cymru

Mae Ballet Cymru yn gwmni ballet teithiol rhyngwladol ar gyfer Cymru, sy'n ymrwymedig i gynhwysiant ac arloesedd mewn dawnsa ballet clasurol, a'r safon uchaf o gydweithio. Mae'r cwmni'n cynhyrchu perfformiadau dawns proffesiynol gwreiddiol, a'r rheiny'n teithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ei raglen Mynediad ac Allgymorth helaeth yn ymrwymedig i chwalu'r rhwystrau sy'n atal mynediad at y celfyddydau.  www.welshballet.co.uk

Pàs Covid

Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: Ballet Cymru
  • Categori: Dance
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Ballet Cymru
  • Categori: Dance
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli