The Wizard of Oz

Cyflwynir gan Forge Drama.

Dewch i fwynhau'r stori glasurol am ferch ffarm ifanc o Kansas sy'n hedfan dros yr enfys i fyd hudol.

Ymunwch â Dorothy, Bwgan Brain, Dyn Tun a'r Llew Llwfr wrth iddynt fynd ar antur ar hyd ffordd y brics melyn i gwrdd â'r Dewin. 

  • Mae'r sioe hon yn cynnwys goleuadau sy'n fflachio, a pyrotechnegau
  • Cynhyrchiad ieuenctid

Amdan Forge Drama
Mae Forge Drama yn grŵp drama ieuenctid sydd wedi bod yn dysgu celfyddydau perfformio a chynhyrchu sioeau cerdd yng Nghaerfyrddin ers 10 mlynedd. Mae’r perfformwyr ifanc sy’n cymryd rhan yn y cynyrchiadau i gyd rhwng 5 a 15 oed ac yn dod o bob cornel o Sir Gaerfyrddin.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn aelod o Forge Drama a pherfformio yn y cynhyrchiad nesaf? Cysylltwch trwy e-bostio info@forgedrama.com

Info Cyflym

  • Cwmni: Forge Drama
  • Categori: Family
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Forge Drama
  • Categori: Family
  • Theatr: The Lyric Carmarthen