Mynediad

Yma yn y Miners’ rydym wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor gyfforddus a phleserus a phosibl, felly rhowch wybod i’r staff yn y Swyddfa Docynnau am unrhyw ofynion arbennig o flaen llaw.

Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn: Mae yna fannau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ar gael yn yr awditoriwm. I gael mynediad i'r adeilad mae rhaid i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ddod drwy'r drws ar ochr y theatr. Mae'r lifft wedi ei leoli yng nghefn yr adeilad a bydd un o'n staff yn mynd â chi i fyny at eich sedd. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth.

Toiledau: Mae'r toiledau'n rhwydd eu cyrraedd ar llawr gwaelod y Miners.

Byddar a Thrwm eich Clyw: Mae system cymorth clywed isgoch wedi'i gosod yn y prif awditoriwm.

Cŵn Tywys: Croeso i gŵn tywys yn yr awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau ac fe ddown o hyn i sedd addas i chi.