Pantomeim Jack and the Beanstalk

Credydau

Mae Theatrau Sir Gâr yn falch iawn o gyhoeddi'r cast arbennig ar gyfer cynhyrchiad pantomeim y mae disgwyl ymlaen yn eiddgar amdano eleni, sef Jack and the Beanstalk.

Ar ôl seibiant o 4 blynedd oherwydd y pandemig, mae'r Lyric yn hynod hapus i lwyfannu pantomeim Nadolig unwaith eto. Ac am y tro cyntaf erioed, mae'r panto yn cael ei gynhyrchu'n fewnol gan dîm Theatrau Sir Gâr, mewn trefniant gyda'r cwmni cynhyrchu pantomeim adnabyddus, Imagine Theatre.

Mae Theatr y Lyric wedi diddanu cynulleidfaoedd drwy ei phantomeimau o safon ers Nadoligau lawer, ac ni fydd eleni dim gwahanol. Bydd ensemble talentog yn dod â stori hudolus Jack and the Beanstalk yn fyw trwy sioe gyfareddol i gynulleidfaoedd o bob oed.

Cwrdd â'r Cast:

  1. Phillip Arran fel Dame Trott: Mae Phillip Arran yn sicr o ddwyn y sioe gyda'i ffraethineb a'i ddawn gomedïaidd fel Dame Trott, matriarch ddoniol teulu Trott. Mae Phillip, sy'n wreiddiol o Abertawe, yn actor theatr gerdd profiadol sydd wedi perfformio yn y West End a chynyrchiadau teithiol yn yr Unol Daleithiau ac Awstralia. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos yn nhaith 2023/2024Sister Actyn y DU. Yn ogystal â CV sy'n llawn credydau theatr, teledu a ffilm trawiadol, mae Phillip hefyd wedi cael llawer o lwyddiant o dan enw arall – ei 'alter-ego' CC Swan. Fel CC Swan, mae Phillip wedi perfformio'n fyd-eang mewn clybiau cabaret, theatrau ac ar longau mordeithio.

  2. Owain Williams fel Lazy Larry. Mae Owain wrth ei fodd i fod yn ôl yn ei dref enedigol, ac i ddychwelyd i Theatr y Lyric lle gwelodd ei bantomeim cyntaf erioed nôl yn 1990! Dyma hefyd lle cymerodd ei gamau theatrig cyntaf o dan gyfarwyddyd Elizabeth Evans ac Opera Ieuenctid Caerfyrddin a’r Cylch. Aeth Owain ymlaen i hyfforddi mewn theatr gerddorol yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain ac mae ganddo nifer o gredydau llwyfan i’w enw gan gynnwys The Phantom of the Opera (Theatr ei Fawrhydi / Royal Albert Hall), Les Misérables (25th Anniversary Tour / O2 Arena), Merrily We Roll Along (Theatr Clwyd) i enwi ond ychydig. Mae ei gredydau teledu yn cynnwys ysgrifennu ar gyfer a pherfformio yn Chwarter Call a Mabinogi-Ogi!, a chwarae’r Brenin Arthur yn ffilm Nadolig 2021 S4C, Gwenhwyfar. Mae galw mawr am Owain hefyd fel cyflwynydd ar sawl rhaglen boblogaidd ar S4C gan gynnwys Tag, Heno, Pawb a’i Farn, Noson Lawen, Sioe Fach Fawr a Dim Byd i’w Wisgo.

  3. Gareth Elis fel Jack: Bydd Gareth yn wyneb cyfarwydd i nifer o wylwyr ifanc S4C fel cyflwynydd rheolaidd rhaglen fore Sadwrn Stwnshar S4C. Mae Gareth hefyd yn actor talentog ac mae ganddo nifer o gredydau actio ar y teledu ac ar lwyfan i'w enw, ar ôl ymddangos yn In My Skin(BBC Three/BBC Cymru),Mabinogi-Ogi(S4C), a The Light / Y Golau (Channel 4/S4C). Ar y llwyfan, mae Gareth wedi ymddangos mewn cynyrchiadau ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Cameron Mackintosh ac Arad Goch ymhlith eraill. Dewch i weld Gareth yn chwarae rhan Jack y Nadolig hwn, wrth i'r arwr ifanc dewr geisio cyrraedd castell y cawr yn y cymylau.

  4. Chantelle Morgan fel Jill: Mae Chantelle wrth ei bodd yn dychwelyd adref i'w gwreiddiau'r Nadolig hwn i chwarae rhan Jill yn stori hudol Jack and The Beanstalk.

    Hyfforddodd a graddiodd mewn Theatr Gerdd o Academi Urdang ac Emil Dale ac mae wedi bod yn ddigon ffodus i rannu'r llwyfan gyda rhai artistiaid adnabyddus iawn, gan gynnwys y seren o Gymru Luke Evans ar raglen Luke Evans Show Time y BBC y Nadolig diwethaf. Ymhlith ei chredydau eraill mae Cinderella, Maid Marion ynRobin Hood, Kylar yn Bring it on The Musical, y Chwaer Mary Roberts yn Sister Act, a pherfformio yn agoriad Soho House ochr yn ochr â Gareth Malone.

    Mae Chantelle mor falch i fod nôl yn y byd panto yn chwarae rhan Jill, cariad Jack a'i bartner yn ar antur fawr hon.

  5. Sion Tudur Owen fel Fleshcreep: Bydd Sion Tudur Owen yn chwarae rhan dihiryn bygythiol y sioe, Fleshcreep, gan beri cryn ofid i'n harwyr ar hyd y ffordd! Mae gan Sion nifer o gredydau teledu a llwyfan i'w enw ar ôl ymddangos mewn sioeau poblogaidd ar ein sgriniau teledu gan gynnwys Coronation Street, Emmerdale, A Touch of Frost a Midsummer Murders, ymhlith pethau eraill. Mae ei gredydau theatr yn cynnwys White Christmas (West End/Curve Leicester) We're Still Here (The National Theatre of Wales/Common Wealth), The Rise And Fall of Little Voice (Stephen Joseph Theatre Company), a West Side Story (ATG) i enwi ond rhai. Ymddangosodd hefyd yn y ffilm Gymreig eiconig Twin Town ac yn ddiweddar cynhyrchodd a serennodd yn ei ffilm ei hun Home, a enillodd 22 o wobrau ac enwebiadau. Mae disgwyl i’w ail ffilm, Promise, gael ei rhyddhau yn 2024.

  6. Bydd Megan-Hollie Robertson yn dod â digon o ddisgleirdeb i rôl Fairy Flutterby. Mae’r actores o Wrecsam wedi ymddangos yn Waterloo Road a nifer o gynyrchiadau cerddorol gan gynnwys taith DU o Annie a South Pacific. Mae credydau theatr eraill yn cynnwys; Alice yn Dick Whittington (Theatre Chipping Norton); Agnes/ dirprwy 1af Louise yn Gypsy (Tŷ Opera Buxton); Y Dywysoges Poppy yn Aladdin (Cambridge Arts); The Girl/Dreamer yn Greenwood Dreams-The Silver Arrow (Theatr Claybody); Nikko/Capten Dawns yn Wizard of Oz, Fredrika yn A Little Night Music a Betty yn The Crucible (Storyhouse); Rhinwedd Tylwyth Teg/Pricilla yn Mother Goose (TAG); Louise yn Sipsi a Peggy Sawyer yn 42nd Street (Paul Kerryson.

Yn ogystal â chast trawiadol ar y llwyfan, mae panto y Lyric yn cael ei gefnogi gan dîm talentog o bobl greadigol dan arweiniad y cyfarwyddwr Pip Minnithorpe, y mae ei gredydau cyfarwyddo yn cynnwys teithiau gyda'r Royal Shakespeare Company a sioeau proffil uchel fel Harry Potter and the Cursed Child yn y Palace Theatre yn y West End yn Llundain.

Mae galw mawr am docynnau eisoes, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu'n gynnar i sicrhau bod gennych seddi ac i greu atgofion arbennig gyda theulu a ffrindiau y Nadolig hwn. £13.50 yn unig yw'r tocynnau rhataf ac mae cyfraddau gostyngol ar gyfer grwpiau ac ysgolion. Os ydych yn trefnu taith gan grŵp neu ysgol i banto, cysylltwch â'r swyddfa docynnau drwy e-bostio theatrau@sirgar.gov.uk a byddwn yn hapus i'ch helpu gyda\ch archeb.

Bydd Jack and the Beanstalk yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin, rhwng Rhagfyr 14 a 28. I gael gwybodaeth am docynnau ac i archebu, ewch i www.theatrausirgar.co.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 0345 226 3510.

Paratowch ar gyfer chwerthin, antur a hud y panto!

Ar gyfer ymholiadau'r wasg neu gyfweliadau gyda'r cast a'r tîm cynhyrchu, cysylltwch â:

Kate Boucher, klboucher@sirgar.gov.uk

Phillip Arran
Owain Williams
Gareth Elis
Chantelle Morgan
Sion Tudur Owen
Megan-Hollie Robertson