A Night with the Stars

Noson yng Nghwmni'r Sêr.

Ar ôl 2 flynedd hir, bydd Loud Applause Productions yn dychwelyd i lwyfan y Ffwrnes gyda'r Gyngerdd Gala poblogaidd, Noson yng Nghwmni'r Sêr.

Yn canu eleni bydd Côr Meibion Pendyrus ac yn rhannu'r llwyfan â'r côr fydd cantorion ifanc talentog LARS (Loud Applause Rising Stars).

Bydd LARS yn cynnwys dros ddeg o gantorion o Lanelli ac ar draws De Cymru, gan berfformio amrywiaeth eang o genres.

Yn ôl eto oherwydd y galw mawr amdanynt ac yn ymuno â LARS fydd Côr Ysgol Gynradd Halfway, a fu'n diddanu'r gynulleidfa yn ystod y Cyngerdd Gala diwethaf.

Yn dychwelyd i arwain y noson bydd neb llai na chyflwynydd y BBC Garry Owen.

Y cyfeilyddion fydd Catrin Hughes a Gavin Parry.

Info Cyflym

  • Cwmni: Loud Applause Productions
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Loud Applause Productions
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli