Disney's Finding Nemo JR.

Addasiad cerddorol hudolus o ffilm Disney Pixar 2003, Finding Nemo, gyda cherddoriaeth newydd gan y tîm cyfansoddi caneuon arobryn, Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopez. Mae'r stori annwyl hon yn dilyn Marlin, clownbysgodyn pryderus a gor-amddiffynnol, sy'n byw yn y Barriff Mawr gyda'i blentyn Nemo, sy'n dyheu am archwilio'r byd y tu hwnt i'w cartref anemoni. Ond pan gaiff Nemo ei ddal a'i gludo i Sydney, mae Marlin yn wynebu ei ofnau ac yn cychwyn ar antur epig ar draws y môr. Gyda chymorth cymeriadau hoffus fel Dory optimistaidd; Crush, crwban môr di-gynnwrf a'r Tank Gang cefnogol, mae Marlin a Nemo ill dau yn goresgyn heriau ar eu taith i ddod o hyd i'w gilydd a nhw eu hunain.

Yn cynnwys caneuon cofiadwy gan gynnwys, 'Just Keep Swimming', 'Fish Are Friends Not Food', a 'Go With the Flow', mae Finding Nemo JR gan Disney yn dod â byd tanddwr bywiog yn fyw ar y llwyfan mewn stori sy'n llawn teulu, cyfeillgarwch ac antur.


Tocynnau | £14 & £12

Info Cyflym

  • Cwmni: Centre Stage Theatre
  • Categori: Musical Theatre
  • Theatr: Lyric, Caerfyrddin | Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Centre Stage Theatre
  • Categori: Musical Theatre
  • Theatr: Lyric, Caerfyrddin | Carmarthen