Bar

Mae'r Bar Oriel yn y Lyric yn lle gwych i ymweld cyn i chi eistedd i lawr a mwynhau’r sioe. Mae’n enghraifft hyfryd o far theatr hen ffasiwn a lle gwych i fod yn yr egwyl. Siaradwch ag aelodau eraill y gynulleidfa am beth i chi wedi newydd weld ar y llwyfan, hyd yn oed os nad ydych yn hoff o’r sioe, mae’n dda i gael trafodaeth. Pe bai chi’n hoff o G & T neu Coca Cola gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r Bar Oriel.