Mynediad

Mae’r Lyric yn ymroddedig i wneud eich ymweliad mor bleserus a phosib, felly rhowch wybod i’r staff Swyddfa Docynnau o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion arbennig.

Defnydd o Gadair Olwyn: Mae gan Y Lyric safleoedd cadair olwyn yn y brif awditoriwm.

Toiledau: Mae'r toiledau'n rhwydd i'w cyrraedd ac ar bob llawr.

Byddar a Thrwm eich Clyw: Mae system cymorth clywed isgoch wedi'i gosod yn y prif awditoriwm.

Cŵn Tywys: Croeso i gŵn tywys yn yr awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau ac fe ddown o hyn i sedd addas i chi.

Lifft: Mae lifft ar gael i fynd a cwsmeriaid naill ai i Far y Cylch neu i’r Stiwdio.